• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Покретање Награде Даринка Гортан Премк за младе лексикологе

Из поштовања према доприносу проф. др Даринке Гортан-Премк српској лексикологији и лексикографији, Управни одбор и чланови Друштва на Годишњој скупштини, одржаној 12. фебруара 2024, донео је одлуку да се установи Награда „Даринка Гортан-Премк“ за младе лексикологе и лексикографе.

Управни одбор за доделу награде доноси

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ФИЛОЛОШКОГ ДРУШТВА „РЕЧИ“ ЗА НАЈБОЉУ ЛИНГВИСТИЧКУ СТУДИЈУ ИЗ ОБЛАСТИ ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ И ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ – ДАРИНКА ГОРТАН-ПРЕМК“

 

Члан 1

Овим Правилником утврђују се услови и начин додељивања Награде „Даринка Гортан-Премк“ (у даљем тексту: Награда).

Члан 2

Награда се додељује за најбољи истраживачки рад из области лексикологије и лексикографије савременог српског језика.

Члан 3

Награда се додељује младим лексиколозима и лексикографима који још нису одбранили докторат.

За Награду могу конкурисати кандидати с мастерским необјављеним радовима као и кандидати чији су радови објављени у филолошким часописима у текућој календарској години.

За Награду могу могу конкурисати и страни млади србисти уколико је рад написан или објављен на српском језику.

Члан 4

Радове за Награду предлажу по позиву србистичке катедре / одсеци (тј. њихови чланови) на подручју Републике Србије, Републике Српске, Црне Горе и славистичке катедре у иностранству где постоје студије србистике.  

Радове за Награду предлажу ментори кандидата или сами кандидати (укључујући и менторе).

Уз радове ментор треба да пошаље образложење за конкурс, које садржи основне информације о значају теме, методологији истраживања и доприносу истраживања у домену лексикологије или лексикографије савременог српског језика.   

Предложени мастерски радови или истраживачки објављени радови из области лексикологије или лексикографије савременог српског језика морају бити одбрањени или публиковани у текућој календарској години.

Члан 5

Радови и образложења достављају се у електронској форми (у пдф-у) Филолошком друштву „Речи“ на адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Радови се достављају до 31. децембра текуће године.

Члан 6

Награда се додељује 1. марта за претходну годину.

Награду чине плакета и бесплатно једногодишње чланство у Филолошком друштву „Речи“.

Информација о награди са образложењем објављује се на сајту Филолошког друштва „Речи“ и прослеђује јавним гласилима.

Награђени рад, уколико већ није штампан, биће публикован у једном од часописа за младе истраживаче.

Члан 7

Жири се састоји од пет чланова Одбора за доделу Награде.

Жири се бира на Управном одбору Филолошког друштва „Речи“. Председника бира жири из свог састава.

Мандат чланова жирија траје четири године.

Чланство у жирију престаје истеком мандата, иступањем или уколико Одбор одлучи да опозове члана због неизвршавања својих дужности.

Чланови жирија могу бити бирани више пута.

Члан 8

На Годишњој скупштини за чланове Одбора за доделу Награде (период од четири године) изабрaни су наставници и сарадници с компетенцијама за области лексикологија и лексикографија:

  1. проф. др Данко Шипка (председник Одбора)
  2. проф. др Рајна Драгићевић
  3. проф. др Ђорђе Оташевић
  4. проф. др Јасмина Дражић
  5. доц. др Весна Николић

Члан 9

Жири заседа бар месец дана пре објављивања награде. О сваком заседању жирија води се записник у који се обавезно уносе имена присутних чланова, поднети предлози и закључци и издвојена мишљења уколико их има.

Одлука о награђеном раду  доноси се већином гласова, мора бити образложена и обавезујућа је за све чланове жирија.

Елементи који се вреднују јесу следећи: методолошка заснованост, комуникација са постојећом литературом, иновативност и оригиналност, допринос струци, допринос научном развоју кандидата. Сваки елемент носи 5 (пет) бодова. Награђени кандидат јесте онај који има највише бодова, са чим треба да је сагласна већина чланова жирија (најмање три члана).

Члан 10

Поступак допуне и измене овог Правилника исти је као и поступак доношења.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Одбор за доделу Награде

проф. др Данко Шипка, председник
проф. др Рајна Драгићевић
проф. др Ђорђе Оташевић
проф. др Јасмина Дражић
доц. др Весна Николић

У Београду и Новом Саду, 4. 3. 2024.