• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Текстови по ауторима

По ауторима

Дејан Ајдачић Јелена Ајџановић Диана Благоева Милица Божић Синчук Лазар Бошковић RankoD. Bugarski Анђела Васиљевић Душанка Вујовић Маја Вукојевић Владимир Вукомановић Растегорац Ил... Детаљније..

Дејан Ајдачић

Дејан Ајдачић: Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 59–68. Поново објављујемо. Дејан Ајдачић: Ауторски неологизми-индивидуализми Димитрија Митриновића Детаљније..

Јелена Ајџановић

Јелена Ајџановић, Јасмина Дражић: Рецепција неологизама из преводне литературе код деце основношколског узраста, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 182–195. Детаљније..

Диана Благоева

Диана Благоева: Семантични трансформации при най-новите англицизми в българския език, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 13–20. Диана Благоева: Неологизация чрез блендинг в съвременното българско словообр Детаљније..

Милица Божић Синчук

Милица Божић Синчук: О употреби лексеме владика у савременом српском језику (случај антропонимизације), Новоречје, бр. 8 (2023), с. 159–168. Милица Божић Синчук: Англицизми у роману за децу и младе Детаљније..

Лазар Бошковић

Лазар Бошковић: Српски језик и дигитална технологија: пракса, проблеми, заблуде, решења и препоруке, Новоречје, бр. 8 (2023), с. 181–201. Детаљније..

Ранко Д. Бугарски

Ranko D. Bugarski: Jedan agresivni srpski sufiks: -ijáda, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 167–173. Поново објављујемо. Детаљније..

Анђела Васиљевић

Анђела Васиљевић: Речник новијих англицизама [Tvrtko Prćić, Jasmina Dražić, Mira Milić i saradnici], Новоречје, бр. 6 (2022), с. 159–164. Приказ. Детаљније..

Душанка Вујовић

Душанка Вујовић: Интернетски речник сленга 'Вукајлија', Новоречје, бр. 3 (2020), с. 174–183. Поново објављујемо. Детаљније..

Маја Вукојевић

Маја Вукојевић: Експлоатација сливеница ради постизања хумористичких ефеката, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 118–138. Детаљније..

Владимир Вукомановић Растегорац

Владимир М. Вукомановић Растегорац: Индивидуални неологизми у песништву за децу Дејана Алексића – језички аспекти и методички потенцијали, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 126–143. Детаљније..

Илияна Генев-Пухалева

Илияна Генев-Пухалева: Как се „глокализира“ българската кулинарна терминология?, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 97–102. Детаљније..

Рајна Драгићевић

Рајна Драгићевић (саговорник Ранко Пејовић): Фотобомбинг српског језика, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 35–37. Поново објављујемо. Рајна Драгићевић: Оцртавање данашњице у новој лексици: ‘фикусоманија’ Детаљније..

Јасмина Дражић

Јелена Ајџановић, Јасмина Дражић: Рецепција неологизама из преводне литературе код деце основношколског узраста, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 182–195. Детаљније..

Elmа Durmišević

Amela Šehović, Elmа Durmišević: Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 43–62. Elmа Durmišević: (Van)lingvistički kriteriji pri izboru osobnih imena, Детаљније..

Весна Ђорђевић

Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (2), Новоречје, бр. 2 (2020), с. 61–126. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (3), Н Детаљније..

Милица Ђурић

Milicа Đurić: Rečnik skraćenica i izraza uz dramu Nacija degeneracija, Новоречје, бр. 4 (2021), с.122–130. Детаљније..

Andreja Žele

Domen Krvina, Andreja Žele: O neologizmih v slovenščini: splošna jezikovna raba s poudarkom na rabi mladih, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 59–71. Детаљније..

Јована Иваниш

Јована Иваниш: Неологизми XXI века (Ђорђе Оташевић, 100 неологизама XXI века), Новоречје, бр. 3 (2020), с. 79–81. Прикази Детаљније..

Јована Јовановић

Јована Јовановић: Нова употреба придева хуман у савременом српском језику, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 5–8.  Јована Јовановић: Феминизам у језику – новији називи за женска занимања, Новоречје, Детаљније..

Милош Јоцић

Милош Јоцић: Српски и српско-енглески појмови из културе, поетике, теорије и индустрије видео-игара, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 50–75. Детаљније..

Boris Kern

Boris Kern: „Angloslovenščina“, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 21–31. Детаљније..

Simona Klemenčič

Simona Klemenčič: Slovenska akcija „Beseda leta“ , Новоречје, бр. 7 (2022), с. 40–43. Детаљније..

Domen Krvina

Domen Krvina, Andrej Perdih, Mija Michelizza: Slovenski anglokalizmi v slovarjih in besedilih, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 32–47. Andreja Žele, Domen Krvina: O neologizmih v slovenščini: splošna Детаљније..

Ивана Лазић Коњик

Ивана Лазић Коњик: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 19–28. Ивана Лазић Коњик: Узроци англокализације у српском језику, Новоре Детаљније..

Маја Матић

Дејан Ајдачић, Маја Матић: Називи жена - германизми са семантичким отклоном у српском, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 19–28. Детаљније..

Mija Michelizza

Domen Krvina, Andrej Perdih, Mija Michelizza: Slovenski anglokalizmi v slovarjih in besedilih, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 32–47. Mija Michelizza: Prekrivanke kot odraz aktualnega družbeno-političn Детаљније..

Александар Милановић

Александар Милановић: „Награда“ за најгори превод и најгору реч / Повратак речи ‘прелест’, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 31. Александар М. Милановић: Из историје српских сливеница, Новоречје, бр. 6 ( Детаљније..

Вања Миљковић

Вања Миљковић: Интернет платформа Вукајлија и лексикографија савременог српског, Новоречје, бр. 7 (2022), с.  98–112. Вања Миљковић: Лексичка деантропонимизација у савременом српском сленгу и Детаљније..

Piotr Mirocha

Пјотр Мироха: Делатност часописа „Новоречје“ у оквиру српских и пољских истраживања неологизама (превод текста из часописа „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 19, 2020), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 186–1... Детаљније..

Milica Mihaljević

Milica Mihaljević: Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 48–64. Milica Mihaljević: Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja (s posebnim obzirom na st Детаљније..

Лідія Непоп-Айдачич

Лідія Непоп-Айдачич: Дитячий дивосвіт неологізмів Галини Вдовиченко, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 155–166. Детаљније..

Весна Николић

Весна Николић: Деантропонимне творенице из угла лингвокултурологије, Новоречје, бр. 8 (2023), с. 105-115. Детаљније..

Марина Николић

Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (2), Новоречје, бр. 2 (2020), с. 61–126. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (3), Н Детаљније..

Слободан Новокмет

Слободан Новокмет: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама у српском језику, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 38–54. Поново објављујемо. Слободан Новокмет: Да ли лежећи полицајац спава или само Детаљније..

Ђорђе Оташевић

Ђорђе Оташевић: Семантичке дефиниције нових фемининума, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 9–10. Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (1), Новоречје, бр. 1 (2019), с. 13–25. Ђорђе Оташевић: Нове ре Детаљније..

Dorota Pazio-Wlazłowska

Dorota Pazio-Wlazłowska: Czy otyłość jest tematem poprawnym politycznie? Kilka uwag po lekturze książek dla dzieci, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 207–216. Детаљније..

Andrej Perdih

Domen Krvina, Andrej Perdih, Mija Michelizza: Slovenski anglokalizmi v slovarjih in besedilih, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 32–47. Детаљније..

Људмила Поповић

Људмила Поповић: Промена валентне структуре глагола као начин формирања жаргонизама, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 114–125. Детаљније..

Весна Смиљанић Рангелов

Весна Смиљанић Рангелов: Значај сакупљања и проучавања збирки језичких иновација у говору деце, Новоречје, бр. 9 (2023), с. 15–33. Детаљније..

Бојана Томић

Бојана Томић: О епонимима насталим од женских имена, Новоречје, бр. 8 (2023), с. 144–158. Детаљније..

Amela Šehović

Amela Šehović, Elmа Durmišević: Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 43–62. Amela Šehović, Elma Durmišević: Deantroponimni neologizmi kao klju Детаљније..

Данко Шипка

Данко М. Шипка: Глобално језичко акушерство: изабрани примјери рађања нових ријечи, Новоречје, бр. 8 (2023), с. 169–180. Данко Шипка: Старост није радост него гадост: перцепција старијих у жаргону Детаљније..

Резултати 1 - 43 од 43